Sisäilmaongelma Kiinteistölakimies

VAR OCH EN AV VÅRA JURISTER HAR EN UNIK KOMPETENSPROFIL.

Alla våra jurister är fastighetsjurister, men deras yrkes- och utbildningsbakgrund ger dem särskilda styrkor i sina yrkesprofiler. Be att få veta mer.

FÖR PRIVATPERSONER

Det är bäst att göra rätt från början, med hjälp av en fastighetsjurist. Om problem uppstår är vår hjälp det bästa sättet att undvika att förlänga en stressig tvist. Om en tvist om en fastighetsöverlåtelse inte kan lösas genom medling kan vi också hantera tvister på ett kunnigt sätt. 

FÖR FÖRETAG

Vi erbjuder avtals- och processrättsliga tjänster till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, byggföretag och fonder. Våra tjänster kombinerar omfattande erfarenhet inom fastighetsbranschen med professionell och pålitlig juridisk service.