Juridiska tjänster för företag

Driver du ett byggföretag, en fastighetsbyrå eller leder en bostadsrättsförening? En fastighetsjurist kan ge dig juridiska specialisttjänster för ditt bolag: hjälp med juridiska och byggtekniska frågor i alla skeden av fastighetens livscykel.
– Henri Alinen, partner

Vi har djupgående kunskaper om lagstiftningen och praxis på fastighetsområdet. Oavsett vilket behov du har står vi till tjänst för bostads- och fastighetsföreningar, fastighetsbolag och byggherrar i hela landet.

Du kan alltid kontakta oss. En fastighetsjurist hjälper dig.

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss