Bygg- och anläggningsprojekt och byggentreprenadkontrakt

Ett framgångsrikt byggprojekt kräver alltid juridisk expertis. När investeringen är stor och det finns många aktörer inblandade är det en bra idé att involvera en juristbyrå i de inledande förhandlingarna och utarbetandet av kontraktet.

Minimera riskerna genom att förebygga dem. Ett byggprojekt löper bättre när alla inblandade parter känner till sina skyldigheter, sitt ansvar och sina uppgifter innan projektet inleds. Ett omsorgsfullt utarbetat avtal garanterar att alla parter är nöjda och undviker onödiga tvister. 

Fastighetsjuristens experter hjälper i synnerhet byggföretag, fastighetsinvesterare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att genomföra byggprojekt så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Om det redan har uppstått en konflikt hjälper vi dig i tvister om avtal och byggande, vid behov även i rättsprocesser.

 Våra tjänster:

  • Ansvarsfrågor i samband med beredningen av byggprojektet.
  • Juridiska avtal om tilläggsprojekt (t.ex. byggande av vindsvåning).
  • Rådgivning för att få tillstånd för byggprojekt.  
  • Frågor och råd om stadsplanering och samhällsplanering.
  • Miljöfrågor i byggprojekt. 
  • Kontrakt om byggentreprenader och deras innehåll.
  • Beredskapsplanering och hantering av avtalstvister
  • Klagomål i samband med byggprojekt.

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss