asunto

Fastighetsförvaltning och underhåll

Hur kan du bevara värdet på din fastighet? En välskött fastighet kräver ständig fastighetsförvaltning – och det innebär att du måste hantera ett antal serviceavtal. Experterna på Fastighetsjurist hjälper dig att hantera kontrakt för bostäder och BRF.

Vi ser till att din fastighets tjänstepaket och tillhörande avtal är noggrant utarbetade. Det ger dig tid för annat än att bara hantera avtal.

Vår styrka är att vi också kan värdera avtalens innehåll, risker och oklarheter ur tjänsteleverantörernas synvinkel. Vi hjälper ständigt fastighetsförvaltnings- och underhållsföretag i avtalsförhandlingar och tolkning av avtal, så vi kan också se situationen ur deras synvinkel. Detta bidrar till att förtydliga avtalsutformningen.

Våra tjänster: 

  • Upprättande och tolkning av tjänsteavtal för fastighetsförvaltning.
  • Bistå vid förhandlingar om förvaltning och fastighetsförvaltning.
  • Bedömning av krav och ansvarsfrågor i samband med förvaltning och underhåll av fastigheten.
  • Ge allmänna råd och konsultationer på löpande basis om förvaltningen av avtalspaketet.
  • Omfattande hantering av tvister och rättegångar.

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss