Kiinteistölakimies Henri

”VI KAN FASTIGHETSRÄTT BÄST, EFTERSOM DET ÄR DET VI ÄR SPECIALISERADE PÅ.”

Fastighetsjurist är Sveriges främsta byrå som specialiserar sig på fastighetsrätt. I komplicerade ärenden är en specialist ett säkert val.
– Henri Alinen, partner

Vi erbjuder högkvalitativ, sakkunnig men alltid okomplicerad service till bostads- och fastighetsbolag, fastighetsförvaltningsbolag, byggföretag, fastighetsbolag och privatpersoner i alla frågor som rör ägande och administration av bostäder och fastigheter. Vi hanterar avtalsfrågor och tvister, förhandlar, rådgör och medlar.

För privatpersoner

Det är bäst att göra rätt från början, med hjälp av en fastighetsjurist. Om problem uppstår är vår hjälp det bästa sättet att undvika att förlänga en stressig tvist. Om en tvist om en fastighetsöverlåtelse inte kan lösas genom medling kan vi också hantera tvister på ett kunnigt sätt. 

För företag

Vi erbjuder avtals- och processrättsliga tjänster till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, byggföretag och fonder. Våra tjänster kombinerar omfattande erfarenhet inom fastighetsbranschen med professionell och pålitlig juridisk service.

​Från problem till lösning. En erfaren fastighetsjurist vid din sida

Kontinuerlig specialisering innebär att vi alltid erbjuder den bästa och mest kvalificerade servicen till våra kunder. Utöver sin juridiska utbildning har vissa av våra advokater en examen i ekonomi eller ingenjörsvetenskap samt erfarenhet av byggande och byggnadsförvaltning.

Vi bistår med avtal, förlikningsförhandlingar och rättstvister. Vi arbetar med företag och föreningar inom fastighets-, bygg- och bostadssektorn. Vi håller oss alltid uppdaterade om den senaste utvecklingen inom juridiken och praxis.

Kontakta oss omgående när du behöver en fastighetsjurist.

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.