hallitus ja isännöitsijät yhtiökokous

BRF-Styrelse och disponenter

Behöver du hjälp med att driva ditt bostads- och fastighetsbolag eller bostadsrättsförening? Tänker du dagligen på underhållsansvar, stadgar eller administrativa frågor? Eller undrar du om laddningsstationer för elbilar?

Låt oss ta hand om frågorna. Fastighetsjurist är en juristbyrå som specialiserar sig på fastighetsfrågor och ger dig experthjälp i allt från administrativa frågor till hantering av undantagssituationer. Våra juridiska experter är bekanta med bostadsrättens utmaningar och stöder er i alla situationer. 

Oavsett om du är fastighetsförvaltare, disponent, driver ett fastighetsbolag eller agerar styrelserepresentant kan vi ge dig juridiskt stöd i tvister – inklusive skadestånd. Våra experter kan lösa tvister mellan ett byggnadsbolag och en aktieägare/bostadsrättsföreningen eller mellan ett byggnadsbolag och en tredje part. 

Våra tjänster:

  • Störande grannar Bostadsrätt
  • Problem vid nyproduktion
  • Vräkning och Avhysning från Bostadsrätt
  • Tillstånd och bygglov för ombyggnation i bostadsrätt
  • Bygglov för balkonger
  • Årsstämma Bostadsrättsförening
  • Stadgar i Bostadsrättsförening
  • Uppsägning av Hyresgäst
  • Entreprenadavtal för bostadsrättsföreningar
  • Inre underhåll – Skadehantering

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss