DET BÄSTA HJÄLPET ÄR ATT FÖREBYGGA PROBLEM.

Vi rekommenderar även yrkesmässig juridisk rådgivning på ett förebyggande sätt, t.ex. vid upprättande av köpehandlingar och andra avtal. Om problemet redan är en realitet, ber vi dig kontakta oss omgående. En korrekt hantering av situationen kan förhindra stora skador.

Våra specialistområden är byggfel, fuktskador, problem med inomhusluften och ansvarsfrågor, tvister om bostäder och fastigheter samt tvistelösning. Vi hanterar våra kunders fastighetsfrågor, från tillståndsprocesser till förlikningsförhandlingar och tvister, vid behov på alla nivåer i domstolen. Kontakta oss.

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss