Asunnon ja kiinteistön virhe

Fel i fråga om bostäder och fastigheter

Har du köpt ett hus, en lägenhet eller en sommarstuga som visade sig ha fuktskador, problem med inomhusluften eller andra brister i fastigheten? Eller har du sålt en skadad fastighet och behöver nu hjälp med att lösa dina skyldigheter?

En fastighetsjurist finns där för att hjälpa dig när ett fel upptäcks i ditt hem eller din fastighet. Vår huvuduppgift är att hitta problemen och förhandla med motparten för att hitta en lösning i godo. Om ingen uppgörelse nås och ärendet tas upp i domstol, erbjuder vi dig att dra nytta av all vår erfarenhet och expertis.

Vi kan också ordna så att en kvalificerad expert på byggnadshälsa kallas in för att utreda felet.

Hjälp med att reda ut fel i ditt hem och din fastighet i hela landet

Har du köpt ett småhus, radhus eller sommarstuga där du hittade:

Det första steget är att kontakta oss för att lösa problemet.

Om du har sålt en skadad fastighet tar vi hand om de förhandlingar och tvister som följer av klagomålet. Du kan ge en sakkunnig i byggnadshygien i uppdrag att fastställa felets omfattning och betydelse.

Lämna inte ensam med fastighetsfel

Vår huvudsakliga uppgift är att lösa problem som uppstår på grund av fel i fastigheter och genom förhandlingar nå en tillfredsställande lösning för båda parter i tvisten. Om ingen uppgörelse nås och ärendet tas upp i domstol, ställer vi all vår erfarenhet och vårt kunnande till ditt förfogande.

Kontakta oss eller besök vårt kontor. Det första besöket är kostnadsfritt och binder dig inte till något.

Vår expertis omfattar – fuktskador – takläckage – problem med inomhusluften – problem med socklar och fundament – brister i dränerings- och torkningssystem – köparens, säljarens och BRFs ansvar – otillåtna byggnationer – uppvärmningsproblem (eldstäder, värmepumpar, undermåliga prestanda).

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss