Byggföretagens tvister

Det finns så många variabler i byggprojekt att tvister inte alltid kan undvikas. I värsta fall kan ett projekt hamna i en konflikt där en uppgörelse i samförstånd verkar omöjlig.

Oavsett om du är byggherre, entreprenör eller konsult kan vi hjälpa dig att hitta en lösning om ditt företag har hamnat i en juridisk knipa. Förlikning och fortsatt samarbete mellan företag trots meningsskiljaktigheter ligger i allas intresse. 

Låt inte situationen eskalera, utan ta hjälp av experterna från Fastighetsjurist Ab redan i avtalsstadiet. Att förutse riskerna är definitivt den bästa lösningen. Vi kan hjälpa dig att tolka avtal, ge råd och kartlägga ansvarsfördelningen.

Våra tjänster: 

  • Byggentreprenadavtal, översyn, samråd och tolkning av dessa
  • Bedömning av ansvarsfrågor i entreprenadkontrakt, byggentreprenadkontrakt och andra byggprojekt.
  • Omfattande bedömning av skaderegleringsprocesser, stöd och representation av kunder.
  • Garantitiden och de olika avtalsparternas efterföljande ansvar för fel.

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss