Asunto-osakekaupat

Fastighets- och bostadstransaktioner

Planerar ditt företag att sälja fastigheter eller bostäder? Eller har brister och skador på köpobjektet orsakat oenighet mellan köparen och säljaren? Det finns många stötestenar i bostads- och fastighetstransaktioner, så tvister kan inte alltid undvikas.

Låt dig inte lämnas ensam i problematiska situationer, utan låt experterna från Fastighetsjurist hjälpa dig i fastighets- och bostadstransaktioner, bostads- och hyresärenden samt i eventuella tvister. 

SVi kan hjälpa dig och ge dig råd, särskilt om eventuella osäkerheter som kan uppstå före transaktionen. Vi löser det tillsammans, så att du kan sluta affären med trygghet.

Våra tjänster:

  • Upprätta och kontrollera köpehandlingarna
  • Äganderättsavtal och andra dokument som rör transaktionen
  • Bistå vid förhandlingar
  • Administrativa frågor.
  • Klagomål och reklamationer i samband med bostadstransaktioner.
  • Domstolsförfaranden.

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss