Maankäyttö kaavoitus

Markanvändning, planläggning och fastighetsutveckling

Planerar ditt företag ett byggprojekt eller vill utveckla en fastighet? Eller finns det problem med detaljplanering eller markägande i pågående projekt? Vår jurister kan hjälpa dig med alla frågor om markanvändning och planläggning och med alla behov av avtalshantering.

Vår byrå har en stark kompetens om lagstiftning och aktuell rättspraxis, tillståndsförfaranden och överklagandeprocesser. Vi kan därför hjälpa ditt företag från de tidiga fastighetsutvecklingsstadierna till försäljningen av egendomen.  

Vårt omfattande servicepaket för fastighetsutveckling omfattar all nödvändig service från att utveckla råmark till säljbar egendom och från att skicka offertförfrågningar till att slutföra affären.

Våra tjänster:

  • Förhandlingar om markanvändning och avtal om markanvändning
  • Överklagande av markanvändnings- eller fastighetsavtal 
  • Ändringar i stadsplaneringen och ansökningar om undantag.
  • Markuthyrningar och expropriationer
  • Tvister om belastningar och servitut. 
  • omfattande utveckling av fastigheter från råmark till säljbart tillstånd
    anbud, köpekontrakt och transaktioner som rör försäljning av fastigheter.

ÄR DU INTRESSERAD? SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS, SÅ KONTAKTAR VI DIG.
FÖRSTA KONTAKTEN ÄR KOSTNADSLÖS.

Kontakta oss